Privacy Policy 2024

Privacy Policy 2024

Activiteitenboerderij en camping Hammerslag is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamend en gebruikt worden en met welk doel. Er wordt aangeraden deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens (die via deze site) worden verzameld, gebruikt Activiteitenboerderij en camping Hammerslag alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dit onder andere is voor de vragen en/of opmerkingen die u via het contactformulier heeft gesteld. Daarmee voldoet Activiteitenboerderij en camping Hammerslag aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Hoe gaat Activiteitenboerderij en camping Hammerslag om met uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Activiteitenboerderij en camping Hammerslag gebruikt deze gegevens alleen om de statistieken op de website te bekijken en de website te blijven aanpassen. Activiteitenboerderij en camping Hammerslag zorgt dat deze gegevens worden geanonimiseerd, bovendien worden deze gegevens niet verstrekt aan derden

Google Analytics
Activiteitenboerderij en camping Hammerslag maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke manier de website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruikt Activiteitenboerderij en camping Hammerslag Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Activiteitenboerderij en camping Hammerslag te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Instagram en Facebook
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees hiervoor de privacyverklaring van  Facebook om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar info@hammerslag.nl.

Opname in relatiebestand
Indien u wilt kan Activiteitenboerderij en camping Hammerslag uw gegevens opnemen in het relatiebestand. U heeft overigens altijd de optie om de keuze voor het al dan niet toesturen van extra informatie te wijzigen.

U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in uw eigen gegevens.

Door aanmelding verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.

Attentie: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u eventuele wijzingen (zoals verandering van adres of e-mail) zelf dient aan te passen.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Activiteitenboerderij en camping Hammerslag. Als u bezwaar maakt zal Activiteitenboerderij en camping Hammerslag onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan Activiteitenboerderij en camping Hammerslag afschriften en/of kopieën van gegevens die het bedrijf (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Activiteitenboerderij en camping Hammerslag
Weardebuorsterwei 2
9295 LC  Westergeest
E-mail: info@hammerslag.nl
Tel: 0511-445474