Het veehouderijbedrijf

U bent te gast op een veehouderijbedrijf in Westergeest

We vinden het leuk om te laten zien hoe het tegenwoordig gaat op een gemiddeld Nederlands boerenbedrijf.
Ons bedrijf omvat ca 90 hectare grasland. Op de boerderij achter de Hammerslag melken we ruim 100 koeien en hebben we een paar schapen. Zomers loopt het meeste vee buiten. Er loopt een gedeelte van het jongvee in de stal van de Hammerslag. Deze koeien en kalfjes kunt u dan zien vanuit de zaal Vee(l)zicht.

De stal van de Hammerslag is gebouwd in 1996. In 2006 is er een nieuwe woning bij gebouwd.

Tijdens onze werkzaamheden op het land vinden we het belangrijk om de weidevogels te beschermen. We doen daarom mee aan agrarisch natuur beheer, in samenwerking met de plaatselijke vogelwachtvereniging.

We hopen dat u, zeker in het zomerseizoen, tijdens uw bezoek aan de Hammerslag, diverse soorten weidevogels kunt spotten in de omgeving. In het najaar kunt u duizenden ganzen bewonderen.