Accomodatie “Vee(l)zicht”

Een gedeelte van de oude stal is omgebouwd tot groepsaccommodatie.

Sinds april 2010 worden er geen koeien meer gemolken op de Hammerslag. Er is toen een prachtige zaal gebouwd in de stal. De voormalige melkput is omgetoverd tot indoor handboogschietbaan c.q. spellenruimte.

Ook hebben we een aparte overkapping, waar de gasten kunnen genieten van hun sigaret/sigaar. 

Sinds de overname in 2015 loopt in de stal een gedeelte van ons jongvee. Dit jongvee blijft op de Hammerslag tot het moment van afkalven. Dan gaan ze weer naar het melkveebedrijf, waar ze gemolken kunnen worden.

Op 18 maart 2011 is de zaal geopend door burgemeester Bilker van de gemeente Kollumerland c.a.